Naposledy aktualizováno: 31.03.2020 10:31:40
logo

Místní lidová knihovna v Bělé u Pecky

PŮJČOVNÍ DOBA:
Úterý: 17.30-19.30 hod.

 

INTERNET: Úterý: 17.30-19.30 hod.

dále kdykoli po dohodě s knihovníkem


 

KNIHOVNA POSKYTUJE ČTENÁŘŮM TYTO SLUŽBY.

 

Laughing Půjčování knih a časopisů z vlastního fondu a z výměnného fondu Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně

 

Laughing Studování materiálů v prostorách knihovny

 

Laughing Přístup na internet

 

Laughing Obstarávání knižních titulů dle zájmu čtenářů formou meziknihovní výpůjční služby