Otevřít menu

Místní lidová knihovna v Bělé u Pecky

knihovny.cz Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 1608
Týden : 2
Dnes : 0
podrobnosti

Čtenářská výzva 2020

 

tenarska_vyzva.jpg

 

Rok 2016

 

Vzpomínkové setkání.

 

   V pátek 14. října 2016 z večera od 18 hodin proběhlo na sále kulturního domu v Bělé u Pecky Vzpomínkové setkání na jednotřídní školu o pěti postupných ročnících v Bělé u Pecky. Letos uplynulo 50 let od doby, kdy v této škole byla natrvalo ukončena výuka. Počínaje 1. září 1966 začaly všechny děti z Bělé u P. dojíždět do Základní devítileté školy v Pecce již od první třídy. Škola v Bělé u P. působila 90 let.

 

   Setkání připravila Místní knihovna v Bělé u Pecky s podporou místních hasičů, kteří zajistili občerstvení. Sešlo se celkem 34 lidí, bývalých žáků a žákyň této školy a zájemců o její historii. Přišli místní i z okolních obcí - z Pecky, Vidonic, Lázní Bělohradu, Radkyně, Staré Paky, Roškopova, přijeli i z větší dálky: z Mladé Boleslavi, Hradce Králové, Dobré Vody, Holovous, Čisté u Horek.

 

Knihovník v úvodu seznámil přítomné s historií vzniku a o počátcích školy v obci a pohovořil o učitelích, kteří zde působili delší časové období. Podrobněji je celá historie školy popsána v brožurce, která byla sepsána k této příležitosti a je dostupná v knihovně v Bělé u P. a v Pecce.

 

Na setkání se živě debatovalo. Sálem kolovaly fotografie učitele se žáky z různých dob, vzpomínalo se a určovalo, kdo je kdo.  K nahlédnutí byly doneseny i fotografie z obecní kroniky. Většina přítomných byla s průběhem večera spokojena a mnozí při odchodu projevili přání, aby se podobná akce někdy opět konala.

 

 

foto za akce najdete ve fotogalerii

 

 

AKCE V ROCE 2014

 

 

 

Ve čtvrtek 13. března v podvečer přišlo do Místní lidové knihovny Bělé u Pecky osm občanů na besedu o tom „Co se do knížky Peckovské vesnice nedostalo“. V této knížce je popsána historie vesnic na Peckovsku mezi něž patří i Bělá u Pecky. Přítomní ve volné debatě vzpomínali na své mládí v Bělé u Pecky a povídali si, co se kdy událo, prohlíželi si fotografie a poznávali na nich obyvatele obce, kteří zde žili, kteří ve vsi žijí nebo ze vsi odešli jinam. Setkání se vydařilo. Přítomní si oživili svou paměť a zároveň tím pomohli i kronikáři doplnit nejasná místa.

OBRÁZEK : img_3768.jpg

 

 

AKCE V ROCE 2011 

 

 

100. výročí amatérského divadla v Bělé u Pecky.

 

   V pátek 14. října 2011 v 18.00 hodin se na sále kulturního domu v Bělé sešlo 18 lidí (přijely i dvě rodačky, které tu už více jak 40 let nebydlí), kteří si chtěli připomenout, že před 100 lety, 3. září 1911 bylo v Bělé u Pecky sehráno první, písemně doložené divadelní představení, resp. něco se o amatérském divadle v Bělé u P. dozvědět. Před 100 lety, tehdejší správce školy a učitel Josef Havlík nastudoval s místními ochotníky divadelní hru „Prababiččin kalendář“, která měla přesvědčit místní váhavé hasiče, členy sboru, aby podpořili myšlenku o založení divadelního odboru při Sboru dobrovolných hasičů v Bělé Pecky. Podařilo se. Divadelní představení se následně ve vsi hrávala  s různě dlouhými přestávkami až do roku 1949, resp. poslední hru na prknech jeviště hrály školní děti v roce 1960, byla to pohádka „Perníková chaloupka“. Vzpomínkové setkání se uskutečnilo na základě podnětu knihovníka MLK v Bělé u P. a pod patronací místního SDH v Bělé u Pecky. Hasiči připravili sál a poskytli občerstvení, knihovník (také člen SDH) přítomným o historii amatérského divadla v Bělé u P. vyprávěl a četl z dobových záznamů. K dispozici k prohlédnutí byly knihy, fotografie a dokumenty  místní kroniky z celého období od roku cca 1920 až do současnosti. Hasiči tehdy podpořili kulturní aktivitu a zajistili finanční prostředky na koupi jeviště a jeho výzdobu. Ochotníci jednotlivé hry hráli nejen doma v Bělé u P., ale i několikrát vyjeli do okolních vsí. V Bělé u P. také vystupovali jiné divadelní sbory.

 

Je jen škoda, že z divadelní éry jsou jen poněkud stručné záznamy. Co je ale úžasné, že se zachovala opona (515x245 cm) ve velmi dobrém stavu, výrazně poškozená jen při pravém okraji. Dále se zachoval jeden plakát, žádná fotografie, ani vstupenka, či rekvizita, jen několik velmi strohých útržků.

OBRÁZEK : img_17991.jpg

 

Pořad v Týdnu knihoven.

V úterý  4. října se od 18.00 hodin konal pořad Jak bylo. Povídalo se o historii vesnice Bělá u Pecky


 

 

 

Jaké akce v knihovně proběhly v roce 2010.

 

Jak bylo? aneb setkání nad kronikou.

   V úterý 15. října 2010 se po 18. hodině v Místní lidové knihovně v Bělé u Pecky sešlo osm občanů a se zájmem vyslechli knihovníkovo krátké seznámení s historií vzniku kroniky obce a jak se kronika píše. Přítomní si se zájmem prohlíželi přiloženou dokumentaci, především fotografie a postupně se začalo vzpomínat na různé události a související momenty. Při tomto zajímavém povídání nepozorovaně uběhly dvě hodiny. Pro účastníky sezení příjemně strávený podvečer a pro pořádajícího další náměty pro pátrání v historii vesnice.

 

 

  

Ve středu 17. února odpoledne  po 15. hodině do knihovny přišly dvě učitelky (již v důchodu), které pocházejí z Bělé (třetí se omluvila) a dcera bývalého učitele Karla Šrůtka, který ve  zdejší jednotřídce o pěti postupných ročnících vyučoval od roku 1933 celých 33 let. Vzpomínalo se, jak tehdy probíhala výuka a o náročné práci učitele z pohledů učitelské praxe. Některé vzpomínky byly poté  použity  v  článku o školách na vesnicích uveřejněném v Almanachu ZŠ v Pecce.

OBRÁZEK : 001.jpg

OBRÁZEK : 004.jpg