Otevřít menu

Místní lidová knihovna v Bělé u Pecky

knihovny.cz Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 1608
Týden : 2
Dnes : 0
podrobnosti

Historie Místní lidové knihovny v Bělé u Pecky

 

Knihovna v Bělé u Pecky byla zřízena v roce 1923 na základě Zákona o veřejných knihovnách obecních č. 430 Sb. ze dne 20. července 1919.  Obec sice již od roku 1920 dávala povinný roční příspěvek na knihovnu, knihy se však nekupovaly.  Až v roce 1923 byl pověřen správce místní školy a učitel pan  Bohuslav Havlík, aby obecní knihovnu založil. Ten poté nakoupil a dal svázat knihy za 753,35 Kč (úhrn ročních příspěvků od obce, příspěvek 220, - Kč Okresní hospodářské záložny a finanční dar p. Jos. Záveského ve výši 16,35 Kč).  Několik knih z bývalé knihovny organizace národně sociální daroval pan Fr. Marx.  V polovině roku 1923 bylo tedy v majetku knihovny na 50 knih. Dne 28. srpna 1926 darovala místní „Omladina“ knihovně 224,- Kč na nákup nových knih. Bylo koupeno 30 knih (velmi lacino) od p. Jiřičky, obchodníka v Pecce.

Na konci roku 1927 bylo v knihovně již 164 knih.

 

V roce 1932 se pan Bohuslav Havlík z Bělé u Pecky odstěhoval a knihovníkem byl zvolen pan Stanislav Tauchman (cementář).

V roce 1933 měla knihovna celkem 235 svazků. Novým knihovníkem se stal nový správce školy v Bělé u Pecky pan Karel Šrůtek. Dary a nákupem se počet svazků v knihovně postupně zvyšoval. V roce 1934 přibylo 13 knih a taktéž tolik v roce 1935. V roce 1936 přibylo 25 svazků, v roce 1937 15 svazků, v roce 1938 dalších 8 svazků, 1939  5 svazků.

 

V roce 1949 byla úřadovna místního národního výboru v obci zřízena v části domu č.p. 31 a současně do další místnosti téhož domu byla umístěna.veřejná obecní knihovna. Předtím zřejmě byla ve škole.

 

V roce 1959, v sobotu 14. listopadu, byla v obci slavnostně otevřena a uvedena do provozu nově postavená budova s požární zbrojnicí, úřadovnou MNV, v patře sál pro konání kulturních akcí, místnost pro úřadovnu Kampeličky, místnost, do které byla přemístěna obecní knihovna a dále  třípokojový byt.

 

Od 1. září 1966 byla v Bělé u Pecky zrušena škola a v roce 1968 se řídící učitel a knihovník Karel Šrůtek (kromě dalších.funkcí byl i kronikářem, vedoucím Osvětové besedy) se ze vsi odstěhoval.

Správu knihovny převzal Petr Pavel (tehdy zaměstnaný v ZPA, n. p. v Nové Pace) a vykonává ji dosud. V letech 1976 – 77 byl knihovní fond katalogizován a půjčování knih se začalo provádět sáčkovým (lístkovým) systémem. Prostor knihovny byl zvětšen několika metry čtverečnými o oddělení pro děti.

 

V letech 1983-84 se realizovala potřeba rozšíření a úpravy prostoru sálu, aby se zde mohly pořádat společenské zábavní akce. Pro ten účel byly využity obě přilehlé místnosti. Knihovna se tedy přestěhovala do přízemí budovy, do místnosti bývalé kanceláře MNV. (MNV v Bělé u Pecky byl zrušen v roce 1977, protože správa obce byla převedena pod správu MNV v Pecce a Bělá u Pecky od té doby je částí obce Pecka, v současnosti Městyse Pecka). Je třeba podotknout, že lepší umístění pro knihovnu by se ve vsi nenašlo. V roce 2002 byla v knihovně vyměněna podlaha. Namísto zborcených parket a opotřebovaného linolea byla položena dlažba (snadnější údržba), lokální topení v kamnech bylo nahrazeno elektrickým akumulačním vytápěním (stálá teplota v místnosti), odstraněno bylo nefunkční umakartové ostění a místnost vymalována. Podstatným zlepšením však bylo instalování počítače a připojení k internetu, což v podstatě bylo podnětem úprav místnosti.

 

Metodicky byla knihovna vedena Městskou knihovnou v Nové Pace, ze které si pro zlepšení nabídky vypůjčovala nejdříve časopisy (rok 1972) a od roku 1976 i knihy z doplňkového souboru. Rozšiřování vlastního knihovního fondu nákupem knih bylo ukončeno v roce 1981. Od té doby jsou nové knihy k dispozici.jen využíváním výpůjčního fondu. Do roku 1996 to bylo z Nové Paky a od té doby až dosud 2x do roka zajišťuje výměnu a metodickou pomoc regionální oddělení při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Tento způsob spolupráce je pro místní knihovnu výhodný a v nabídce plně dostačující.V červenci 2011 byl knihovní fond vložen do on-line katalogu. V roce 2014 byl v knihovně nahrazen původní zastaralý počítač novým.

 

 

Bělá u Pecky, listopad 2015